Coaching on the job

Vanuit Fresh Informationmanagement Center worden onderstaande <FIC> coaching diensten aangeboden:

<ICT>coach

Een marktgerichte informatiestrategie voor uw bedrijf? Ondersteuning van de ondernemer en zijn directie/managementteam bij het ontwikkelen en implementeren van een marktgerichte informatiestrategie.

<EDI>coach

Ondersteuning van de ondernemer, de ICT-afdeling en betrokken functionarissen van alle afdelingen bij het succesvol gebruiken en inzetten van elektronische informatie-uitwisseling met klanten en leveranciers en gebruik van standaarden.

<@>coach

Ondersteuning van ondernemers en marketing- en sales-verantwoordelijken bij het succesvol inzetten van informatie en ICT in een digitaliserende markt. 

Wat is coaching

Informatiemanagement & ICT in de AGF-onderneming zijn een complex probleem waarbij technologie, product- en keten-eigenschappen een belangrijke rol spelen. Het Fresh Informationmanagement Center is er om u en uw onderneming te helpen te komen tot een succesvol gebruik van ICT en informatie in uw bedrijf en keten.

Visie op innoleren

‘Innovatie is het toverwoord voor een sector om te komen tot een verbeterde marktpositie. Óók in AGF.  Innovatie is echter steeds meer een proces, waarbij er een combinatie van disciplines betrokken is Denk aan een nieuwe verpakking. Dat is leuk, maar de verpakkingsmachine moet er mee kunnen werken. Het label moet goed aangebracht kunnen worden, wat is het effect op de microbiologie tijdens transport en vooral ook de logistiek moet er mee uit de voeten kunnen.....’ 

Is dat anders dan vroeger, denk je dan. Ja, door de toenemende complexiteit van onze industrie neemt ook de complexiteit van innoveren toe. Maar hoe kunnen we dan toch ons innovatietempo op het juiste niveau houden? Immers, snelheid is everything. Ik denk het wel, maar een andere aanpak is hierbij gewenst. Immers, geen INNOVATIE zonder verandering van processen in je bedrijf. Geen INNOVATIE zonder nieuwe technologie. Geen INNOVATIE zonder veranderingen voor mensen. Geen INNOVATIE zonder behoefte aan nieuwe kennis. Maar hoe vliegen we dit aan; denkend vanuit het lerend perspectief. Ik denk dat het noodzakelijk is te komen tot een aanpak waarbij ook hier meerdere aspecten gecombineerd worden:  

> Samenwerken 
Basis van Innoveren is samenwerken door een team van mensen. Het is niet meer de rol van een individu maar van een team. Vorm een team rond een Innovatie. Kortom, het is niet de mevrouw van marketing die een nieuw doosje ontwikkelt maar marketing, logistiek en productie. 

> Samen leren 
Combineer het Innoveer proces met een parallel leertraject in de praktijk. Wil je bijvoorbeeld het scanningsproces in je loods inrichten, organiseer dan een bedrijfstraining over optimalisatie van loodslogistiek voor het team. Anders gezegd; koop niet alleen een scanner. 

> Samen met coach
Echter,“droog leren” is mijns inziens niet voldoende. Immers, elke situatie is anders, elke organisatie is anders, het kennisniveau van elk team is anders, elk mens is anders. Ook is er sprake van een veranderingsproces waar vreemde ogen mijns inziens vaak niet verkeerd zijn. Voeg aan het team een coach toe die samen met hen de innovatie vorm geeft en het team ondersteund waar nodig. Let wel! Dit is wat anders dan een consultant inhuren die het project doet! Immers, je eigen mensen doen het project, ze worden wel gecoached. 

Kortom, ga aan de slag met wat ik noem ’INNO-LEREN.’