ImageA ImageA

Innovation

Innovatieprogramma’s ICT in Tuinbouw verbinden sector met technologie ontwikkeling.In de Nederlandse Groenten en Fruit sector c.q. Tuinbouw Breed lopen een aantal innovatieprogramma’s voor toepassen van ICT in Tuinbouw.  Het Fresh Informationmanagement Center voert de programma-activiteiten van deze programma’s uit onder verantwoordelijkheid van de Stichtingen en/of Stuurgroepen. 

Platform AGF Keteninformatie

Het Fresh Informationmanagement Center is de basis voor de Stichting Frug I Com, Platform AGF Keteninformatie. Frug I Com is een unieke samenwerking van de Nederlandse Groenten- en Fruitketen (AGF-keten). Doelstelling is het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten. Door de standaardisatie kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden. 

Meer over Frug I Com op de Frug I Com website

Eerlijk over Groenten & Fruit

Het Fresh Informationmanagement Center voert de projectleiding van het Facibility-project. In dit project wordt gewerkt aan toepassing van nieuwe ICT technologie in de communicatie tussen consument en keten (teler-handelaar) middels de Veggipedia. Naast projectleiding wordt richting gegeven met spelers uit de sector aan de functionele invulling van het concept. 

Het project heeft als doel verbinding te maken tussen informatiesystemen in de sector (zoals Groenten en Fruit Portaal, Veggipedia, barcodes, etc.) en consumenteninformatie die via moderne media (bijv. smart-phones) wordt ontsloten, t.b.v. de marketing van NL groenten en fruit producten.
Eerste resultaten van de opzet zijn te vinden in de Android / Apple-store in de Veggipedia App en op de website www.veggipedia.nl
Meer over het project op de Frug I Com website onder Veggipedia

A SMARTer Greenport

Het Fresh geeft namens de AGF-sector samen met Floricode leiding aan het tuinbouw brede ICT – innovatieprogramma Greenport Digital (Tuinbouw Digitaal). 
De visie van Greenport Digital speelt een cruciale rol in het efficiënt en effectief organiseren van de Nederlandse tuinbouwketens. Dat geldt voor zowel de Nederlandse productietuinbouw als voor de verwerking, afzet en handel: goede informatie is de smeerolie van de Nederlandse Tuinbouwketens. Greenport Digital werkt aan:

 

Verbinden: verbinden van de kennis in de sectoren en van alle lopende projecten
Versnellen: versnellen van het gebruik van informatiestandaarden bij bedrijven in de sectoren
Verspreiden: van de kennis over alle stakeholders: tuinbouwbedrijven, handelsbedrijven, serviceproviders, onderwijs en kennisinstellingen, etc.

Greenport Digital is ook Programmaleider van het Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen onderzoeksprogramma “a SMARTer Greenport”. In het innovatieprogramma ‘A smarter Greenport’ binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt Tuinbouw Digitaal aan een vierjarige ICT R&D agenda voor de Nederlandse Tuinbouw. Meer over het programma op de Tuinbouw Digitaal website.

Innovatiemakelaar in AGF

Binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is innovatie en ontwikkeling binnen het thema ICT essentieel. Daarom heeft de TKI Tuinbouw (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) twee Innovatiemakelaars benoemd om verder vorm te geven aan ICT-innovatie en samenwerking in de tuinbouw.

Innovatiemakelaar ICT in AGF
Harrij Schmeitz, Fresh Informationmanagement Center.
Schmeitz is betrokken bij veel sectorinnovaties in ICT. Hij is adviseur van bestuur Frug I Com, co-chair van Tuinbouw Digitaal, projectleider Veggipedia en is Vice-Chair van International Federation van Produce Standards (IPFS)

Productidentificatie basis voor consumentenscanning

Veggipedia is de online groenten- en fruitencyclopedie. De veggipedia bevat meer dan 230 groenten- en fruitsoorten voorzien waardevolle productinformatie, feiten, weetjes en tips. Van bereiding tot voedingswaarden en van verkrijgbaarheid tot tot bewaaradvies. Ook bevat veggipedia meer dan 600 overheerlijke recepten met groenten en of fruit als hoofdingrediënt.

Bekjik veggpedia op www.veggipedia.nl of download de Veggipedia applicatie in de App store of in Google Play.

Prikkelen

Fresh Informationmanagement Center spreekt op verschillende congressen en evenementen. Hieronder zullen van verschillende projecten en onderwerpen de gehoude presentaties getoond worden.

Presentatie Harrij Schmeitz - Quafety
Een presentatie van Harrij Schmeitz over Quality en Safety

Activiteiten

Werkgebieden

Werkgebieden waar de focus op ligt betreffen:

Informatie Management
Informatie Technologie
Tracking & Tracing (auto-id) 
Supply Chain Management
Supply Chain Technologie

Activiteiten

In deze werkgebieden worden de volgende activiteiten ontplooid:

Programma-management
Support Desk
Kenniscentrum
Management
Innovatie Consultancy
Marketing & Communicatie
Projectadministratie

Bedrijfsprocessen

Hierbij ligt de focus op de volgende AGF- bedrijfsprocessen:

Telen
Tracking & tracing
Oogsten/bewaren 
Verpakken/sorteren
Distributie/logistiek
Marketing & promotie

Informatiedomeinen

Hierbij ligt de focus op de volgende informatiesystemen:

Bedrijfsinformatiesystemen
Keteninformatiesystemen
Consumenteninformatiesystemen